Psykologisk Rådgivning

Landsdækkende netværk og hurtig hjælp 24/7

Med erfarne rådgivere og et af markedets største netværk af psykologer, sørger vi for, at jeres medarbejdere eller forsikringstagere bliver sendt trygt videre til den rette psykolog.

Ring

- den visiterende samtale

Konsultation

- hurtigt til psykolog i nærområdet

Afslutning

- forebyggelse af tilbagefald

Evaluering

- tilfredsheds- og effektmåling

Ring

- den visiterende samtale

Konsultation

- hurtigt til psykolog i nærområdet

Afslutning

- forebyggelse af tilbagefald

Evaluering

- tilfredsheds- og effektmålingVi hjælper ved

 • Stress, depression og angst
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Mobning og chikane
 • Konflikter
 • Omstruktureringer
 • Fyringer
 • Misbrugsproblemer

Prescribas Rådgivningscenter

Vores rådgivningscenter er bemandet med et tværfagligt team af rådgivere med psykoterapeutisk, psykologisk og/eller anden sundhedsfaglig baggrund.

Vi har særlig fokus på det rette match mellem klient og psykolog med grundig indledende samtale! Kort sagt fordi vi ved, at den indledende kontakt er afgørende for klientens videre forløb.

Prescriba er hurtige og lydhøre overfor vores behov og kan med kort varsel finde den rette psykolog eller rykke lynhurtigt ud på arbejdspladsen.

Ingrid Skovsmose, Arbejdsmiljøchef, Københavns Universitet, fast kunde hos Prescriba gennem flere år.

Når uheldet er ude eller krisen opstår, sikrer vi, at der skabes ro og overblik og at medarbejderne aldrig er overladt til sig selv.Vi hjælper ved

 • Røveri og overfald
 • Arbejdsulykker
 • Vold og trusler
 • Pludselig dødsfald
 • Seksuelle krænkelser
 • Grov chikane
 • Selvmordsforsøg

Når I ringer med en krisesituation…

…bliver I mødt af kompetente rådgivere, som har flere års erfaring med chok/traume og krisereaktioner. Allerede ved første opkald, tilbyder Prescriba telefonisk defusing.

Afhængigt af sagens karakter planlægges det videre forløb. Typisk består den akutte krisehjælp af akut indsats på hændelsesstedet, identificering af skadesramte, individuelle handlingsplaner samt debriefing og defusing.Krisepsykolog tæt på hændelsesstedet

Vores netværk er landsdækkende, så vi altid kan finde den helt rigtige krisepsykolog tæt på ulykkesstedet eller arbejdspladsen.

Flere af vores psykologer har mange års erfaring med krisehåndtering og flere er specifikt uddannede krisepsykologer.

 

Akut krisehjælp

24/7 – alle årets dage

 

Med Prescribas telefoniske coachlinjer har jeres medarbejder let adgang til hjælp og støtte inden problemerne vokser sig større eller ender i en sygemelding.

Stresslinjen

- Ring ved de første tegn

Psykologlinjen

- Støtte og tryghed i en svær tid

Sundhedslinjen

- Gir' fornyet energi

Lederlinjen

- Professionel sparring

Stresslinjen

- Ring ved de første tegn

Psykologlinjen

- Støtte og tryghed i en svær tid

Sundhedslinjen

- Gir' fornyet energi

Lederlinjen

- Professionel sparring

Prescribas telefonlinjer bliver besvaret af psykoterapeuter, psykologer eller andet sundhedsfagligt personale med ekspertise inden for trivsel, stress, livsstil, personlige kriser m.m.

Alle linjerne kan laves med forskelligt setup i forhold til længde og varighed.

Er du psykolog i vores netværk og leder efter indgangen til vores sagssystem?

Kom direkte til Prescribas sagssystem her.

Kontakt os – hvis du vil høre mere om psykologisk rådgivning

Skriv til os på info@prescriba.com, hvis du vil høre mere om psykologisk rådgivning.

Vi hjælper jer med at få skræddersyet lige præcis den ordning, som passer til jeres arbejdsplads og virksomhed.

Læs også om flere muligheder under sundhedsordning.