Psykologisk rådgivning

Med en ordning på psykologisk rådgivning bliver jeres medarbejdere godt rustet.

Ring til Prescribas rådgivning på 70 22 12 66

 

Læs mere

 

Akut krisehjælp

24/7

alle årets dage

Telefoniske coachlinjer

Forebyggelse og tidlig indsats frem for omfattende behandling!

  • Stresslinjen
  • Sundhedslinjen
  • Psykologlinjen
  • Lederlinjen
Læs mere

Stresslinjen gjorde det nemt at tage det første skridt.

35.000 danskere er hver dag sygemeldt pga. stress.

Foredrag og forebyggelse

Specialister i stressforebyggelse, trepartsamtaler eller lederuddannelse med fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere