Coronavirus/COVID19:

Trods nedlukning i Nordjylland, kan du fortsat trygt få psykologhjælp og fortsætte din behandling samtidig med at vi følger myndighedernes seneste udmeldinger.

Vi gør alt for at hjælpe vores kunder med at få den behandling, de har brug for, det gælder også jer i Nordjylland. Samtidig med, at vi følger de seneste corona-restriktioner i hele landet – og også de seneste restriktioner, som er særligt gældende for Nordjylland de næste 4 uger. Fx ved at tilbyde psykologbehandling via tele- og videokonsultationer.

Regeringen og sundhedsmyndighederne har torsdag d. 5. november om aftenen meldt nye corona-restriktioner ud for 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø) og lukket for ind-udrejse mellem disse kommunegrænser – med undtagelse af borgere med kritiske funktioner og uopsættelige behov, som gerne må krydse kommunegrænserne.

Hvad betyder de nye corona-restriktioner i Nordjylland for at få hjælp via Prescriba?

Prescriba arbejder naturligvis for at reducere en smittespredning og følger altid myndighedernes seneste udmeldinger for COVID19, det gælder også de seneste udmeldinger ved nedlukningen af Nordjylland. Dét sker samtidigt med, at vi arbejder for at opretholde behandling på det psykiske- og psykiatriske område.

Psykologbehandling

 • Svært belastede klienter fra en af de 7 kommuner i Nordjylland kan fortsat få adgang til psykolog
 • Personer der er påvirket af alvorlige psykiske lidelser skal fortsat prioriteres højt, således at de støttes i at forblive i behandling eller får adgang til behandling.
 • Vi anbefaler telefonkonsultation frem for face-to-face konsultation, hvis det vurderes hensigtsmæssigt for det enkelte behandlingsforløb også jf. myndighedernes seneste udmeldinger. Yderligere kan videokonsultation også være en mulighed, hvis din behandler understøtter dette. Hør din behandler eller Prescriba om mulighederne.
 • For igangværende forløb anbefaler vi, at du fortsætter din behandling og aftaler med din behandler om det videre forløb jf. myndighedernes seneste anvisninger.
 • Hverken klient eller psykolog må deltage i konsultation face-to-face konsultation med fysisk fremmøde, hvis de er testet positiv med coronavirus, har været i kontakt med nogen, som er testet positiv med coronavirus, eller hvis de har den mindste form for sygdomstegn, der gør at du kan smitte. Brug sund fornuft, og aftal med din psykolog, hvad der passer jer.

Akut krisehjælp

 • Vi leverer akut krisehjælp og har åbent døgnet rundt 24/7.
 • Akut krisehjælp til enkeltpersoner kan også foregå telefonisk afhængigt af krisesituationen
 • Akut krisehjælp i grupper kan finde sted og indsatsen vurderes i hver enkel situation jf. myndighedernes seneste anvisninger og forholdsregler.
 • Ingen må deltage i akut krisehjælp ved fysisk fremmøde, hvis de er testet positiv med coronavirus, har været i kontakt med nogen, som er testet positiv med coronavirus, eller hvis de har den mindste form for sygdomstegn, som gør at du kan smitte.
 • Krydsning af grænser mellem de 7 kommuner i Nordjylland, kan også være aktuelt alt efter det akutte tilfælde, da akut krisehjælp anses som en kritisk funktion.

Psykiatri

 • Svært belastede klienter fra en af de 7 kommuner i Nordjylland kan fortsat få adgang til psykiater.
 • Prescribas psykiaternetværk har åben for tilgang af patienter i Nordjylland. Der er adgang til konsultationer og udredning hos psykiater jf. myndighedernes seneste anvisninger og smittereducerende tiltag.
 • Psykiatriske patienter må også gerne krydse kommunegrænserne i Nordjylland.
 • Det er vigtigt, at du tager kontakt, hvis du har brug for hjælp.
 • Telefon- og videokonsultationer vil fortsat være den primære konsultationsform i det omfang det er muligt.
 • Ingen må deltage i konsultation og udredning ved fysisk fremmøde, hvis de har den mindste form for sygdomstegn, som gør at du kan smitte, har været i kontakt med nogen, som er testet positiv med coronavirus eller er testet positiv med coronavirus.

Stress- og coachlinjer

 • Vores stress- og coachlinjer har også åbent som normalt og foregår telefonisk

Afbudsregler gælder – men udvis hensyn og tolerance til hinanden

De normale afbudsregler er gældende, som de plejer trods nedlukningen i Nordjylland. Vi henleder dog til, at I udviser hensyn og tolerance til hinanden i sådanne særlige situationer, og finder en god måde at få skabt kontinuitet i behandlingen for den enkelte klient.

Lad os stå sammen og hjælpe hinanden – også dem i Nordjylland

Lad os hjælpe hinanden samtidig med, at vi tager et fælles ansvar for at forebygge smitte og spredning af coronavirus. Prescriba opfordrer til, at alle tager de relevante forbehold og følger de seneste anvisninger og udmeldinger fra myndighederne.

Sidst opdateret 10.11.20