Coronavirus/COVID19:

Vi må stå sammen om at holde smitten nede

Det er afgørende, at vi alle støtter op omkring myndighedernes seneste udmeldinger og restriktioner. Prescriba anbefaler, at så mange klienter som muligt overgår til tele/videokonsultation, såfremt det er forsvarligt. Klienter med særlige behov for at møde op i terapi har fortsat adgang til dette. Dét sker efter aftale med din psykolog.

Prescriba arbejder naturligvis for at reducere en smittespredning og følger altid myndighedernes seneste udmeldinger for COVID19. Dét sker samtidigt med, at vi arbejder for at opretholde behandling på det psykiske- og psykiatriske område. Vi tager fortsat imod nye klienter over hele landet. Du bedes tale med din behandler om mulighederne for dit behandlingsforløb.

Psykologbehandling

 • Svært belastede klienter kan fortsat få adgang til psykolog.
 • Personer der er påvirket af alvorlige psykiske lidelser skal fortsat prioriteres højt, således at de støttes i at forblive i behandling eller får adgang til behandling.
 • Vi anbefaler telefonkonsultation frem for face-to-face konsultation, hvis det vurderes hensigtsmæssigt for det enkelte behandlingsforløb også jf. myndighedernes seneste udmeldinger. Yderligere kan videokonsultation også være en mulighed, hvis din behandler understøtter dette. Hør din behandler eller Prescriba om mulighederne.
 • For igangværende forløb anbefaler vi, at du fortsætter din behandling og aftaler med din behandler om det videre forløb jf. myndighedernes seneste anvisninger.
 • Hverken klient eller psykolog må deltage i konsultation face-to-face konsultation med fysisk fremmøde, hvis de er testet positiv med coronavirus, har været i kontakt med nogen, som er testet positiv med coronavirus, eller hvis de har den mindste form for sygdomstegn, der gør at du kan smitte. Brug sund fornuft, og aftal med din psykolog, hvad der passer jer.

Akut krisehjælp

 • Vi leverer akut krisehjælp og har åbent døgnet rundt 24/7.
 • Akut krisehjælp til enkeltpersoner kan også foregå telefonisk afhængigt af krisesituationen
 • Akut krisehjælp i grupper kan finde sted og indsatsen vurderes i hver enkel situation jf. myndighedernes seneste anvisninger og forholdsregler.
 • Vi henstiller til, at det kun er de primært involverede, der modtager krisehjælp dvs. øjenvidner til fx arbejdsulykker, dødsfald mv. Ønskes krisehjælp til større hold fx 20 personer, så kan vi være nødsaget til at yde hjælpen i mindre hold. Det sker grundet det nuværende forsamlingspåbud på max 5 personer.
 • Ingen må deltage i akut krisehjælp ved fysisk fremmøde, hvis de er testet positiv med coronavirus, har været i kontakt med nogen, som er testet positiv med coronavirus, eller hvis de har den mindste form for sygdomstegn, som gør at du kan smitte.

Psykiatri

 • Svært belastede klienter i hele landet kan fortsat få adgang til psykiater.
 • Prescribas psykiaternetværk har åben for tilgang af patienter for hele landet. Der er adgang til konsultationer og udredning hos psykiater jf. myndighedernes seneste anvisninger og smittereducerende tiltag.
 • Det er vigtigt, at du tager kontakt, hvis du har brug for hjælp.
 • Konsultationsform sker efter aftale med din psykiater.
 • Ingen må deltage i konsultation og udredning ved fysisk fremmøde, hvis du har den mindste form for sygdomstegn, som gør at du kan smitte, har været i kontakt med nogen, som er testet positiv med coronavirus eller er testet positiv med coronavirus.

Stress- og coachlinjer

 • Vores stress- og coachlinjer har også åbent som normalt og foregår telefonisk

Afbudsregler gælder – men udvis hensyn og tolerance til hinanden

De normale afbudsregler er gældende, som de plejer. Vi henleder dog til, at I udviser hensyn og tolerance til hinanden i sådanne særlige situationer, og finder en god måde at få skabt kontinuitet i behandlingen for den enkelte klient.

Lad os stå sammen og hjælpe hinanden

Lad os hjælpe hinanden samtidig med, at vi tager et fælles ansvar for at forebygge smitte og spredning af coronavirus. Prescriba opfordrer til, at alle tager de relevante forbehold og følger de seneste anvisninger og udmeldinger fra myndighederne.

Sidst opdateret 18.01.21