Sundhedsprofiler

Sunde medarbejdere skaber sunde virksomheder

Prescriba udfører hvert år flere tusinde sundhedstjek på arbejdspladser i hele landet. Vi tilpasser og målretter altid vores forskellige sundhedstjek med øje for den enkelte medarbejder og virksomheden.

Klik på de forskellige typer herunder og læs mere.

Quick
sundhedstjek

15 min.

Basis
sundhedstjek

30 min.

Personligt
sundhedstjek

45 min.

Udvidet
sundhedstjek

60 min.

Quick
sundhedstjek

15 min.

Basis
sundhedstjek

30 min.

Personligt
sundhedstjek

45 min.

Udvidet
sundhedstjek

60 min.Sundhedsrapport
– sæt ind strategisk

Sundhedstjek giver virksomheden en status quo, så investeringer ikke går tabt.

Prescribas sundhedsprofil består af 3 steps

 • Trivsels-spørgeskema – om fysisk, psykisk og generel sundhed
 • Fysiske målinger – der sætter tal på sundheden
 • Personlig samtale – for handleplan og realistiske mål

Alle sundhedprofiler udføres af medicinstuderende på kandidatdelen.

Med Prescribas sundhedstjek kortlægger og måler vi virksomhedens sundhed og trivsel såvel som den enkelte medarbejder får viden og redskaber til egen sundhed.Vælg det rigtige sundhedstjek

Vi kan imødekomme mange specifikke ønsker til udvidelse eller særlige fokusområder – fx:

 • arbejdspladser med meget stillesiddende arbejde
 • fysisk krævende job (fx rengøring eller produktion)

Uanset, hvilken type tjek I vælger, er det altid vores fornemmeste opgave at have øje for den medarbejder, der kommer ind af døren. Vi vægter altid den personlige samtale højt, med særligt fokus på medarbejderens egne målsætninger, motivation og muligheder for at ændre vaner.

Prescribas fagpersonale står altid klar med rådgivning om, hvilket sundhedstjek, der er det rigtige for jer.

Effekt af sundhedstjek?

Sundhedstjek betyder færre sygedage og bedre trivsel fordi:

 • Vi fanger sygdomme i opløbet – ikke mindst for den store gruppe af medarbejdere, der ikke går til lægen før det er for sent, og en sygemelding står for døren.
 • Der bliver sat gang i snakken om sundhed, trivsel og livsstil.
 • Den enkelte medarbejder får overblik og konkrete redskaber.
 • Det er nemt og tilgængeligt – fordi vi alligevel er på arbejdspladsen.

I Prescriba ser vi sundhedstjek  som en strategi, der gennem fokus på medarbejdernes fysiske såvel som psykiske sundhed, løfter både arbejdsopgaver og trivsel på arbejdspladsen.

Prescriba tilbyder den lovpligtige helbredskontrol som enten et fagligt stærkt online spørgeskema eller helbredstjek på arbejdspladsen.

Her er det vores opgave at sikre, at medarbejderens helbredstilstand ikke er af en sådan karakter, at de udsætter sig selv for en unødig helbredsrisiko ved at arbejde om natten.Online nathelbredskontrol

Alle nat-medarbejdere inviteres til online helbredskontrol, hvor vi kommer hele vejen rundt om:

 • Psykisk og fysisk trivsel med natarbejde
 • Søvn- og kostvaner
 • Symptomer, hvor risici øges ved natarbejde
 • Konkrete råd til at forebygge gener af natarbejde

Hvis resultaterne fra helbredskontrol indikerer helbreds- og eller sygdomssymptomer, vil medarbejderen blive anbefalet at få foretaget en uddybende undersøgelse hos praktiserende læge.

SKAT og sundhedstjek

Prescribas sundhedstjek er designet, så de er skattefrie for medarbejderneNat-tjek

Online helbredskontrol kan med fordel kombineres med Prescribas 45 min. sundhedstjek. Her udfylder medarbejderen den online helbredskontrol inden sundhedstjekket.

Ved tjekket vil der være særligt fokus på gener og symptomer forårsaget af natarbejde. Og ikke mindst vil der være fokus på, hvordan medarbejderen kan forebygge helbredsproblemer.Tillægsmuligheder til nat-tjek

 • Lungefunktion
 • Høretest

Nat-tjekket kan udføres både dag, aften og nat

§ Hvad siger loven om natarbejde?

Prescribas helbredskontrol er den lovpligtige helbredsvurdering, der ifølge loven skal tilbydes alle medarbejdere min. hvert 3. år, hvis de har:

 • 3 timer eller mere af sin daglige arbejdstid mellem kl. 00-05.
 • 300 timers natarbejde inden for en periode på 12 måneder.

Helbredskontrol skal samtidig tilbydes alle nyansatte inden de starter natarbejde.

Et typisk forløb med nathelbredskontrol ser sådan ud:

 1. Seneste 4 uger inden helbredskontrol orienterer virksomheden Arbejdstilsynet.
 2. Medarbejderne informeres om den planlagte helbredskontrol – hvad skal der ske, hvorfor m.m.
 3. Prescriba inviterer alle medarbejdere til at deltage via mail – evt. suppleret med virksomhedens intranet.
 4. Medarbejdere svarer på online helbredskontrol/nat-tjek og Prescribas sundhedsfaglige personale gennemgår medarbejderens resultat.
 5. Prescriba orienterer den ansatte og Arbejdstilsynet om resultatet


Kontakt os

– hør mere om sundhedsprofiler på info@dinsundeside.dk

75%

føler sig motiveret for at ændre livsstil efter Prescribas Sundhedsprofil.