Sundhedsordning

En skræddersyet ordning

Færre sygedage, trivsel og mere energi – det er blot et par af årsagerne til at flere og flere arbejdspladser i dag tilbyder deres ansatte en sundhedsordning.Skræddersyet sundhedsordning

Psykologhjælp, telefonisk coaching, E-Sundhed og sundhedsprofiler?

Få jeres helt egen sundhedsordning med mulighed for adgang til psykolog, sundhedsspecialister, forebyggende telefonisk rådgivning, digitale værktøjer, sundhedsanalyser og sundhedstjek mv.

Vi sammensætter en ordning ud fra netop jeres behov og erfaring.

Der er fordele ved at samle ydelserne ét sted, fordi det giver overblik og let adgang. På den baggrund kan vi løbende sætte ind med forebyggende indsatser og komme med anbefalinger til, hvordan I kan arbejde strategisk og målrettet med sundhed på jeres arbejdsplads.

Sundhed betaler sig på bundlinjen

  • Lavere sygefravær
  • Godt image og fastholdelse
  • Mere energi og glade medarbejder
  • Godt arbejdsmiljø

 “Vi oplevede stor fleksibilitet med Prescribas løsninger
– en dejlig nem løsning for os.”

– StudentConsulting

Få succes med sundhed

Prescribas mission med sundhedsordninger er at sætte fokus på trivsel og forebyggelse på arbejdspladser, der tør gå foran med sundhed. Vi ser sunde og aktive medarbejdere som en naturlig del af et positivt og produktivt arbejdsmiljø.

I en sundhedsordning er det vigtigt, at ordningen har effekt. Effekt er mange ting, men det er sjældent mængden af sundhedsydelser, der er afgørende. Derimod er det afgørende, hvordan de bliver søsat, kommunikeret og implementeret til jeres medarbejdere.

Hvad end det drejer sig om stress, depression eller en ulykke på arbejdspladsen, sikrer en psykologordning tryghed, der hurtigt får medarbejderen på rette kurs igen.En psykologordning sammensættes typisk af:

Psykologhjælp
Hurtigt til psykolog i nærområdet.

Akut krisehjælp
Telefonisk hjælp med det samme og hurtig hjælp på ulykkestedet inden for få timer.

Stresslinjen
Giver medarbejderen et direkte nummer til at få afklaring på symptomer og overskuddet tilbage.

Ledersparring
Telefonisk sparring og rådgivning, når arbejdsdagen giver udfordringer

Hver 6. dansker har inden for de seneste 14 dage…

…følt sig stresset hele tiden eller “ofte”.Psykiske tegn på stress:

  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Nedsat humoristisk sans

Når du som leder eller forsikringsselskab har overleveret sagen til os, står vi for alt koordinering og kontakt, såvel som vi holder styr på forløbet og antal behandlinger.

Halvårligt eller efter jeres ønske modtager I statistik på henvendelser på psykologordningen – på den måde ved I, om der skal sættes strategisk ind på organisationsniveau.Sundhedstjek – få sat tal på jeres sundhed

Som en del af ordningen anbefaler vi desuden https://prescriba.com/e-sundhed/ og/eller sundhedsprofiler med jævne mellem, hvor medarbejderen får en unik mulighed for en snak om livsstil, trivsel og vaner. Desuden kan det på virksomhedsniveau anvendes som strategisk værktøj til at prioritere og planlægge sundhedsindsatser i jeres virksomhed.

Med Prescriba får I en leverandør, der tror på, at forandringer sker bedst, når der skabes ejerskab og fællesskab omkring projektet.